Kwaliteit

Wij zijn profesioneel opvoeders met een passende vooropleiding en de nodige ervaring met het werken met jongeren.

Yvonne is SKJ geregistreerd.

Daarnaast doen wij bijscholingen, volgen we intervisie en gezinshuiscoaching, om ons te blijven ontwikkelen in ons vak. 

 

Wij hebben een vaktherapeut verbonden aan ons gezinshuis die elke donderdag 1 op 1 werkt met de jongeren, een laagdrempelige manier van het aanbieden van behandeling indien nodig. Dit alles in overleg met onze gedragswetenschapper verbonden aan ons gezinshuis. 

 

Wij zijn gecertificeerd met het Keurmerk Gezinshuizen. Ons kwaliteitsmanagementsysteem voldoet voor het toepassingsgebied 'Het opvoeden van uithuisgeplaatste jeugdigen in een gezinshuis' aan de clausules van ISO 9001 (2015) exclusief het ontwerp en ontwikkeling, en het Handboek Keurmerk Gezinshuizen (2020), gespecificeerd in het gezinshuisprofiel van 2022. 

 

Is er nog een plek vrij?

Kijk op www.platformgezinshuizen.nl voor vrije gezinshuisplaatsen.

Aanmelding kan via: Informatie voor Verwijzers (wsgv.nl) Bij 'opmerkingen' benoemt u dat het een aanmelding is voor Us Hûs, Kollumerzwaag.

Contact

Adres:

Us Hûs

Blankenstrjitte 36

9298 PR Kollumerzwaag

E mail: yroorda@pvj.nl

SKJ registratie Jeugd- en gezinsprofessional: 100028013

BPSW lid: 622834

KvK: 62786180

BTW: NL858325020B01

gallery/naamloos
gallery/skj logo