gallery/logo us hûs

Kwaliteit

Wij hebben een relevante MBO of HBO opleiding. Wij hebben maandelijks intervisie/supervisie, geleid door de gedragswetenschapper met wie wij een samenwerking hebben. Wij hebben we een HBO opgeleide vaktherapeut die elke dinsdag en donderdag een paar uur werkzaam is binnen Us Hûs en werken waar nodig samen met extrerne organisaties voor medicatiecontroles en/of aanvullende behandeling.

 

Wij volgen jaarlijks (bij)scholingen en cursussen om onze kennis up to date te houden.

 

De zorgcoördinator en de persoonlijk begeleidster- eigenaar van Us Hûs zijn SKJ geregistreerd en we werken met een erkend kwaliteitsysteem en digitale cliëntdossiers in een goed beveiligde, online omgeving.

 

We zijn gecontracteerd bij Sociaal Domein Friesland voor het bieden van beschermd wonen vanuit de jeugdwet.

Is er nog een plek vrij?

Kijk op www.platformgezinshuizen.nl voor vrije gezinshuisplaatsen. 

Contact

Adres:

Us Hûs

Blankenstrjitte 36

9298 PR Kollumerzwaag

E mail: info@ushus.frl

SKJ registratie Jeugd- en gezinsprofessional: 100028013

BPSW lid: 622834

AGB: 98102983

KvK: 70458065

Lid van Klachtenportaal Zorg: 6772

BTW: NL858325020B01

gallery/skj logo
gallery/logo klachtenportaal zorg (002)klein
gallery/naamloos