gallery/ushus_voordeur
Voor wie?

Us Hûs is een gezinshuis waar maximaal 5 jongeren vanaf ongeveer 15 jaar kunnen wonen. Zij hebben meestal psychische

beperking en/of LVB.

Onze huisgenoten kunnen om diverse redenen niet langer in het eigen gezin van herkomst wonen en vinden bij Us Hûs een veilige plek om zich verder te ontwikkelen.

Welkom bij Us Hûs

Jistrum

Jistrum is een dorp gelegen aan de Burgumer mar. Het heeft een zwemstrandje en de natuur is prachtig. Het naastgelegen dorp Eastermar (10 minuten op de fiets) is toeristisch en daar worden leuke evenementen georganiseerd. In het nabijgelegen Kootstertille (ook 10

minuten op de fiets) vind je een supermarkt en dergelijke. De bushaltes zijn op de fiets prima te bereiken met goeie, rechtstreekse verbindingen

naar Leeuwarden en Drachten.

Doelstelling

Binnen Us Hûs gaan we met elkaar leren hoe je jezelf en je leefomgeving goed kunt verzorgen. De begeleiding is sterk gericht op zelfstandigheid en de begeleiding is altijd maatwerk. Begeleidingsplannen worden samen met de jongere en zijn- of haar

netwerk opgesteld en uitgevoerd, waarbij alle leefgebieden meegenomen worden in

de werkdoelen.

Wij bieden zorg vanuit humanistische overtuiging, wat in ons geval gewoon betekent

dat ieder geloof en iedere cultuur welkom is binnen Us Hûs en dat de mens centraal

staat.

Meer weten?

Het is altijd mogelijk om vrijblijvend een afspraak om langs te komen of gewoon een weekend proef te logeren. Je kunt dan uitgebreid kennismaken en de omgeving verkennen en zo kijken of het wonen binnen Us Hûs wat voor je is.

gallery/img_8264
gallery/img_7299
gallery/img_8265
gallery/img_7463
gallery/img_8266
gallery/img_7415
gallery/maps
gallery/noa